Kontakty - Kontenery


Z-ca Dyrektora Działu Eksploatacji

Kierownik ds. Operacji Terminalowych

 • Pani Magdalena Chlebosz
 • Tel: + 48 91 430 7717
 • Tel kom: + 48 693 888 607
 • Fax: +48 91 430 8461
 • Email: magda.chlebosz@dbport.eu

24h Dyspozycja Terminalowa

 • Tel: + 48 91 430 7761
 • Tel kom: + 48 693 888 644
 • Fax: +48 91 430 8461
 • Email: terminal@dbport.pl

Planer Statkowy

 • Tel: + 48 91 430 7711
 • Tel kom: + 48 601 781 347
 • Fax: +48 91 430 8461
 • Email: preplaner@dbport.pl

Gate (parking buforowy)

Kierownik Działu Sprzedaży - Kontenery

Rozliczenia

Dokumentacja Kontenerowa

IT