Procedura weryfikacji dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów - instrukcja.

Arkusz obliczeniowy  j. polski

Arkusz obliczeniowy j. angielski

Arkusz obliczeniowy j. niemiecki

Arkusz obliczeniowy  - Excel